Kenmerken

Energie-intelligence

We zijn het er allemaal over eens dat we zo effectief en efficiënt mogelijk moeten omgaan met energie. Duurzaam en milieuontlastend. Maar hoe realiseer je dat zo praktisch en eenvoudig mogelijk? Tegnis adviseert, ondersteunt en biedt oplossingen op maat voor projectontwikkelaars, woningcorporaties, installateurs en aannemers. Onze slimme en praktische innovaties zoeken de grenzen op van de Trias Energetica: 1. Beperk het energieverbruik zoveel mogelijk 2. Vul de energievraag in vanuit duurzame bronnen 3. Gebruik alleen voor de eventuele minimale restbehoefte energie uit fossiele grondstoffen.

Duurzaamheid

De duurzaamheids- en milieuvraagstukken in de nieuwbouw en renovatie gaan verder dan het beperken van het energieverbruik. Ook een gezonde luchtkwaliteit in de woon- werk- en verblijfsruimtes is belangrijk. En niet te vergeten: de bedrijfs- en leveringszekerheid van duurzame installaties, die vaak nog maar net de laboratoriumfase zijn ontgroeid. Hoe nauwkeurig komen de prestatievoorspellingen uit? Tegnis onderzoekt, ontwikkelt, test, produceert, onderhoudt en waarborgt. We hebben alle expertise en vakdisciplines in huis om betrouwbare duurzaamheidsinstallaties te leveren, te installeren en/of te servicen. De meest makkelijke én zekere keuze op elk niveau in de keten.

Gezond binnenklimaat

Op zoek naar de ideale oplossing voor een gezond binnenklimaat? Tegnis loopt hiermee voorop in Nederland. Veel luchtbehandelingstechnieken beperken zich tot beheersing van de CO2, zuurstof en luchtvochtigheid. Andere deeltjes en factoren die de kwaliteit van de binnenlucht beïnvloeden blijven achterwege. Wij nemen deze integraliteit wel mee in onze oplossingen. Tegnis biedt u innovatieve, duurzame installaties die de luchtkwaliteit in alle afzonderlijke ruimten volautomatisch meten, analyseren en optimaliseren. Energiezuinig en gebruikersvriendelijk.

Plug & play

Voor gebouweigenaren zit er veel winst in het terugdringen en voorspelbaar maken van de exploitatiekosten. Installatietechnisch onderhoud is één van deze exploitatieposten. Hoe lager de onderhoudsfrequentie en hoe minder onderhoudstijd, des te beter. Bij Tegnis verwerken we dit basisprincipe in al onze installatieconcepten. We leveren en/of installeren (en onderhouden) modulaire producten en systemen. Onderdelen die voor onderhoud in aanmerking komen zijn plug & play te (de)monteren. Monteurs hebben geen uitgebreide handleidingen nodig. Onderhoud of vervanging kost nauwelijks tijd. De bewoners of gebruikers van het gebouw ondervinden minimale hinder.

Monitoring functionaliteit

De duurzame energieconcepten van Tegnis zijn standaard uitgerust met een monitoringsfunctionaliteit. Die geeft het energieverbruik nauwkeurig weer. Met de monitoringsfunctionaliteit worden zowel het energieverbruik als de belangrijkste waarden van de luchtkwaliteit inzichtelijk gemaakt. Gebouweneigenaren en beheerders kunnen de energieprestaties online monitoren. Eventuele storingen zijn vaak online te verhelpen en de ideale onderhoudsfrequentie kan op afstand worden bepaald. Het is bewezen dat het inzichtelijk maken van deze meetwaarden bijdraagt aan het energiebewustzijn van bewoners en gebruikers van gebouwen.